Ubrania robocze zimowe

Ubrania robocze zimowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, każdy pracodawca jest obowiązany do wyposażenia zatrudnianych pracowników w odzież ochronną. Innym dopuszczalnym rozwiązaniem jest wypłacanie pracownikom ekwiwalentu pieniężnego na zakup odpowiedniej odzież.


Niezależnie od odzieży ochronnej pracownicy na niektórych stanowiskach powinni być także wyposażeni w ubranie robocze.

Ubrania robocze, a odzież ochronna

Ubranie robocze często utożsamiane jest z odzieżą ochronną. Podstawowa różnica polega na tym że ubranie robocze przysługuje na każdym stanowisku robotniczym, natomiast odzież ochronna obowiązuje na wybranych stanowiskach pracy.
Podstawowa różnica między tymi ubraniami polega również na tym, że odzież ochronna wymaga odpowiednich atestów, natomiast odzież robocza nie.

Rodzaje ubrań roboczych

Rodzaje ubrań roboczych uzależnione są od rodzaju wykonywanej pracy przez pracownika. Inny rodzaj ubrań roboczych będą nosili pracownicy budowlani, a inny zatrudnieni w branży np. gastronomicznej, lekarskiej itp.
Ubrania robocze podlegają jeszcze rozróżnieniu w przypadku pracowników wykonujących prace na świeżym powietrzu. W takim przypadku pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiedni rodzaj odzieży uzależniony od pory roku.

W strefie wiedzy Pospay: Online kasy fiskalne

Ubrania robocze zimowe

W szczególnych przypadkach kiedy prace wykonywane są na wolnym powietrzu w okresie zimy, pracownicy powinni być wyposażeni w ubrania robocze zimowe.
Zimowe ubranie robocze może być jednoczęściowe wykonane z odpowiednio ocieplonego i zabezpieczające przed opadami atmosferycznymi materiału. Może mieć formą kombinezonu roboczego.
Innym powszechnie stosowanym zimowym ubraniem roboczym jest kurtka ocieplana i spodnie ocieplane. Oba elementy ubioru powinny spełniać wymogi odporności na działanie deszczu i śniegu.
Istotnym atrybutem ubrania roboczego zimowego powinna być możliwość swobodnego, nieskrępowanego wykonywania ruchu.
Ważnym elementem zimowej odzieży roboczej są buty. Powinny one spełniać wymogi wodoodporności i posiadać odpowiednie wzmocnienia zabezpieczające stopę przed uszkodzeniem mechanicznym. Każdy pracownik na wyposażeniu zimowym powinien posiadać ocieplane niekrępujące ruchu rękawice robocze.