Rodzaje przyrządów pomiarowych

Elektroniczne przyrządy pomiarowe, zarówno te bardzo nowoczesne, jak i te z powodzeniem stosowane już od wielu lat z pewnością mają mnóstwo zalet, a także w wielu przypadkach przy ich pomocy znacząco można sobie ułatwić pracę na wielu obszarach. Dzięki takim urządzeniom pomiarowych możliwe jest przede wszystkim:

 • dokonywanie znacznie dokładniejszych pomiarów,
 • znacznie szybsze dokonywanie poszczególnych pomiarów,
 • dokonywanie pomiarów na szerokich pasmach częstotliwości,
 • niewielkie zapotrzebowanie na prąd urządzeń pomiarowych.

Znaczna większość stosowanych urządzeń pomiarowych jest lekka oraz ma niewielkie gabaryty, co z pewnością ułatwia nie tylko sam pomiar, ale i transport oraz przechowywanie urządzenia jeśli zachodzi taka potrzeba. W takich urządzeniach pomiarowych bardzo często wbudowanych jest dużo wzmacniaczy, przetworników, filtrów, układów sterujących, generatorów sygnału czy bloków logicznych. Warto także pamiętać, że są to urządzenia niekiedy wymagające polaryzacji, a także niezbędne jest ich zasilanie z wewnątrz (przy pomocy np. baterii czy akumulatora) oraz z zewnątrz ( przy pomocy np. zasilacza) .

Mając na uwadze spełniane funkcje pomiarowe, dostępne narzędzia podzielić można na:

 • mierniki, czyli przyrządy pomiarowe które są wyskalowane w jednostkach miary wielkości mierzone. Same mierniki dzieli się na dwie grupy, mając na uwadze sposób ekspozycji wskazań oraz zależności od nazw wielkości mierzonej;
 • rejestratory, czyli urządzenia dzięki którym możliwe jest zapisywanie wartości wielkości mierzonej w funkcji wielkości;
 • charakterografy, czyli przyrządy pomiarowe, dzięki którym możliwa jest obserwacja, a także pomiar i rejestrację charakterystyk elementów biernych i czynnych (bardzo często również to urządzenie pomiarowe znajdzie swoje zastosowanie w przypadku układów elektrycznych);
 • detektory zera, czyli urządzenia które swoje zastosowanie znajdą głównie przy sprawdzaniu istnienia bądź zaniku danego zjawiska,
 • przetworniki pomiarowe, które dzieli się na przetworniki zmiany skali i przetworniki charakteru sygnału pomiarowego.
  W zależności od typu urządzenia pomiarowego, odpowiednio dobrana musi zostać również metoda pomiarowa. Poza rodzajem urządzenia wpływ ma na to także:
 • sposób przetwarzania sygnału pomiarowego,
 • to, w jaki sposób pozyskiwane są wyniki pomiarowe,
 • jak wypadną wyniki porównania dokonanych pomiarów z wzorcami,
 • znajomość mierzonych obiektów przez osobę dokonującą pomiaru.